HALLANDS GEOLOGIKLUBB

Program 2019

För utförligt program rulla längre ner på sidan!2019 01 14

Månadsmöte om Fur, DK

Lars Landin

Klubblokalen, Örjansskolan, Halmstad

2019 02 14

Föreläsning om Varbergstunneln

Hans Hargelius, Trafikverket

Varbergs Stadsbibliotek

2019 03 04

Årsmöte

Efter årsmötet

Mats E Eriksson om Hårdrocksfossil

Halmstads Stadsbibliotek

2019 04 08

Jubileumsafton, klubben 40 år

Gunnar Thornell m.fl.

Mariasalen, Fbg.gatan 4, Halmstad

2019 05 05

Exkursion Skånes vulkaner

Ingemar Bergelin

Söderåsens Nationalpark

2019 05 31- 06 02

Exkursion Öland

Jan Mikaelsson

Intresseanmälan till Leif snarast

2019 08 24-25

Ekursion Kinnekulle

Per Ahlberg

Intresseanmälan till Leif snarast

2019 09 14 OBS nytt datum

Geologins Dag

Spår av inlandsisen

Trönninge Strand, söder om Halmstad

2019 10 07

Månadsmöte

Bergsstaten

Plats inte klar

Hallands Geologiklubb

Är en ideell förening som är öppen för alla med intresse för geovetenskap

Vi träffas till föredrag och exkursioner.

Se programmet!


Klubblokal

OBS! Klubblokal saknas sedan februari 2019. 

Ny lokal sökes!

Postadress

Hallands Geologiklubb

c/o Leif Preby

Stekelvägen 6

302 83  Halmstad

Hemsida:

www.hallandsgeologiklubb.se

E-mail:

hallandsgeo@gmail.com

Medlemsavgift


Plusgiro

440 49 24-5

Avgiften för 2019  är 175 kr 

(enskild eller hel familj)

(studerande 100 kr)

OBS! Betalas senast 2019 02 28

Exkursioner

Klä Dig oömt! Grova skor, kläder som tål väta.

Ta med matsäck,

den ger nya krafter!

Samåkning: 7 kr/mil


Försäkring

Allt deltagande i föreningens aktiviteter sker på egen risk.Har Du e-mail?

Via e-mail sänds påminnelser om möten och exkursioner.

Meddela Din e-mail till kassören


Har Du ideér till intressanta aktiviteter?

Tipsa hallandsgeo@gmail.comEventuella  programändringar


Meddelas på hemsidan samt via e-mailAndras program

Skånes Geologiska Sällskap

www.skgs.seGeologiklubben i Helsingborg

www.geohbg.seGöteborgs Geologiska För.

www.geologerna.se


Kontaktpersoner

Hallands GeologiklubbLaholm:

Gunnar Thornell

0705-60 51 38


Halmstad:

Leif Preby

0722-41 46 43


Falkenberg:

Birgit Nielsen

0730-96 11 99

Hemsidan och "Drusen"

Varberg:

Mats Nilsson

0722-48 43 13


Kungsbacka / Hylte:

Leif Preby

0722-41 46 43


Styrelse 2019

Kontakta oss gärna!

telefon

e-mail

Ordförande

VakantKassör

Leif Preby

0722-41 46 43

leif.preby@telia.com

Sekreterare

Mona Hammar

0702-19 56 53

mona.hammar@gmail.com

Ledamot

Birgit Nielsen

0730-96 11 99

birgit.h.nielsen@telia.com

Ledamot

Urban Lundin

0703-83 45 61

urbanlundin43@gmail.com

Ledamot

Brynhild Bomstad         

0706-35 27 45

brynhild.bomstad@gmail.com

Ledamot

Håkan Ljungberg

0700-19 84 34

hakan.ljungberg@svenskakyrkan.se

Ledamot

Per Ahlberg

Program januari till oktober 2019

Måndag 14 januari 2019 kl. 19.00-21.00

Månadsmöte, klubblokalen, Örjansskolan, Halmstad

Furformationen i Jylland, DK, dess geologi och fossil

Lars Landin berättar i ord och bild från en resa till fossillokalerna vid Limfjorden. Föredraget kommer även att belysa de geologiska processer, som givit upphov till områdets unika geologi.

Torsdag 14 februari kl. 18.00-20.00

Månadsmöte, Varbergs Stadsbibliotek, sal 1

Engelbrektsgatan 7,  432 41 Varberg

Geologiska markförhållanden för

Projektet Varbergstunneln
Hans Hargelius, specialist berg&tunnel vid Trafikverket, föreläser om de geologiska undersökningarna inför bygget av Varbergstunneln. 

OBS! Det får max vara 100 personer i lokalen,

så kom i tid för att få plats!

Ingen föranmälan.
Måndag 4 mars kl. 17.30

Årsmöte

Årsmöte

Plats: Halmstads Stadsbibliotek, Klarasalen

           Axel Olsons gata 1, 302 27 Halmstad

OBS plats och tid!


Kallelse till Hallands Geologiklubbs årsmöte 2019

Måndag 4 mars 2019 kl. 17.30


1   Årsmötesförhandlingar2   Klubben bjuder medlemmarna på mycket enkel förtäring3   Kl. 18.30 Efter årsmötet föredrag av Mats E Eriksson,

     professor vid Lunds Universitet

     ”Hårdrock och fossil – när konst möter vetenskap”

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande

§ 7 Verksamhetsberättelse för år 2018

§ 8 Ekonomisk redogörelse

§ 9 Revisionsberättelse

§ 10 Ansvarsfrihet

§ 11 Val av ordförande för ett (1) år

§ 12 Val av styrelseledamöter för två (2) år

§ 13 Val av revisorer

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Årsavgift 2020 och budget 2019

§ 16 Framtida verksamheter

§ 17 Förslag och framställningar till styrelsen

§ 18 Övrigt

§ 19 Avslutande av årsmötet 

Föreläsning kl. 18.30 efter årsmötet

Plats som ovan

Hårdrock och fossil - när konst möter vetenskapMats E. Eriksson, professor i paleontologi vid Lunds  Universitet, föreläser om ”Hårdrock och fossil”.

Följ med på en oväntad resa där konst och musik möter vetenskap och där utdöda organismer kommer till liv genom fantastiska skulpturer.  För kopplingarna mellan till synes så vitt skilda ämnesområden som fossil, hårdrock, konst och populärkultur finns där och ljuv musik kan uppstå om man bara vågar tillåta dessa världar att mötas. 

Mats E. Eriksson såg dagens ljus 1972 och är verksam som professor i paleontologi vid Lunds universitet. Han forskar främst på mikroskopiska fossil och försöker bland annat rekonstruera och förstå flera hundra miljoner år gamla organismer och deras roll i de svunna ekosystemen. Hans forskning finansieras bland annat från Vetenskapsrådet och National Geographic. Utöver forskning och undervisning har Eriksson ett mycket stort intresse för vetenskapsförmedling och skriver regelbundet populärvetenskapligt bland annat för svenska Allt om Vetenskap och brittiska Geology Today. Han bor i Malmö med fru och två bonusbarn. Han avskyr hyckleri, älskar kontraster och när en dröm om att själv – i en avlägsen framtid – bli fossiliserad. 


Måndag 8 april kl. 18.00

Mariasalen, Falkenbergsgatan 4, Halmstad 


”Jubileumsafton”

Klubben 40 år

Klubben bjuder på smögåstårta med dryck, kaffe och kaka. 

Lotterier med vinster i form av böcker och mineraler. 

Gunnar Thornell berättar om sina resor i ord och bild, samt visar utvalda diabilder från klubbens 40-åriga historie.

Ta gärna med egna minnen från klubbens aktivitetet under åren! Söndag 5 maj

Exkursion Skåne

Skånes vulkaner

Besök vid en del av Skånes vulkaner

Plats: Parkeringen vid Söderåsens Nationalpark på väg mot Röstånga.

Ingemar Bergelin leder exkursionen.

Program utarbetas under våren.

Samling: Kl. 10.00.

Samåkning kommer ske från parkeringsplatsen.

Anmälan till Leif Preby

leif.preby@telia.com    0722 41 46 43


Fredag 31 maj - söndag 2 juni   Långexkursion till Öland

Öland från grunden – en resa i tiden


Exkursionsledare är Geolog Jan Mikaelsson

från Nybro. Jan har stor kunskap och erfarenhet av Ölands natur.

Förslag på gemensamt övernattningsställe meddelas senare. För inbokning av ett antal rum, behövs intresseanmälan så snart som möjligt till Leif.

Lördag startar vi vid Sandviks kvarn kl. 8.30 för att besöka bl.a. bergtäkterna i Gillberga och Horns udde, raukarna i Byarum och flygsandsfältet med mera. Program kommer att utdelas till deltagarna.


Söndag får vi själva planera utifrån intresse och tid.

Samling:

Samåkning avtalas efter anmälan.

Anmälan till Leif Preby

leif.preby@telia.com    0722 41 46 43Lördag-söndag 24-25 augusti

Exkursion till Kinnekulle 

Under hättan på Kinnekulle
Professor Per Ahlberg leder exkursionen.Den 24-25 augusti har vi en exkursion till Kinnekulle med övernattning på Falkängens Vandrarhem i Hällekis, för dem som önskar.OBS! För inbokning av ett antal rum, behövs intresse-anmälan så snart som möjligt till Leif, se nedan.Program utarbetas under våren och mer information kommer. 
Samling:

Vid Falkängens Vandrarhem lördag kl. 11.00.

Samåkning avtalas efter anmälan.

Anmälan till Leif Preby

leif.preby@telia.com    0722 41 46 43Lördag 14 september kl. 10.00-12.00 OBS nytt datum

Geologins Dag

Strandstenar och spår av inlandsisen

Exkursion Trönninge Strand söder om Halmstad


Program utarbetas under våren.


Samling:

Platsen är skyltad från Trönninge skola

Kontakt: Leif Preby

leif.preby@telia.com    0722 41 46 43Måndag 7 oktober kl. 19.00-21.00

Månadsmöte, plats inte klar

Föreläsning Bergsstaten


Föreläsare och ämne inte klart.I fjärde upplagan av Hugh M Frenchs vetenskapligt välkända lärobok/forskningshandledning

The Periglacial Environment (515 sidor), som utkommit 2018, finns en bild på sidan 318 av ett sädesfält vid Vessige, Halland, med ett fossilt polygonmönster från tundra-tidens permafrost.Roligt att professor emeritus Harald Svenssons forskning i Halland omtalas internationellt!

Bild Harald Svensson                Från Vessige, HallandMönster i halländska åkrar - spår från arktisk tid

Professor emeritus Harald Svensson har forskat kring dessa tiotusenåriga mönster, som åter blev synliga på den halländska kustslätten under den extremt torra sommaren år 1992. Mönstren bär vittnesbörd om en tid då arktisk kyla, evig tjäle och isiga vindar präglade området. Linjerna återger ett arktiskt sprickmönster, som bevarar markens fuktighet, så grödorna växer bättre i sprickorna.