HALLANDS GEOLOGIKLUBB

Program 2018

För utförligt program rulla längre ner på sidan!

 

 

2018 04 28

Exkursion Hylte och Unnaryd

 

 

2018 05 13

Exkursion Stensjöstrand

OBS extrainsatt!

Med Geologiklubben i Helsingborg

www.geohbg.se

Samling kl. 10.00 på parkeringen vid Ejdervägen, Stensjöstrand

2018 05 19-20

Exkursion Skåne

Anmäl till Leif senast 1 maj

 

2018 06 03

Exkursion Iglasjömossen

 

 

2018 08 26

Exkursion Ullared

 

 

2018 09 08

Geologins Dag, Bårarp

 

 

2018 10 01

Månadsmöte sand

 

 

2018 11 05

Månadsmöte vulkanism

 

 

 

 

 

 

Hallands Geologiklubb

Är en ideell förening som är öppen för alla med intresse för geovetenskap

Vi träffas till föredrag och exkursioner.

Se programmet!

 

 

 

 

 

Klubblokal

Örjansskolans annex

Tollsgatan 7

302 32 Halmstad

Postadress

Hallands Geologiklubb

c/o Leif Preby

Stekelvägen 6

302 56 Halmstad

 

 

 

 

Hemsida:

www.hallandsgeologiklubb.se

E-mail:

hallandsgeo@gmail.com

 

 

 

 

Medlemsavgift

 

Plusgiro

440 49 24-5

Avgiften för 2018 är 175 kr

(enskild eller hel familj)

(studerande 100 kr)

 

 

 

 

Exkursioner

Klä Dig oömt! Grova skor, kläder som tål väta.

Ta med matsäck,

den ger nya krafter!

Samåkning: 7 kr/mil

 

 

 

 

 

Försäkring

Allt deltagande i föreningens aktiviteter sker på egen risk.

 

 

 

 

 

 

@ Har Du e-mail?

Via e-mail sänds påminnelser om möten och exkursioner.

Meddela Din e-mail till kassören

 

 

 

 

 

Har Du ideér till intressanta aktiviteter?

Tipsa hallandsgeo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Eventuella programändringar

 

Meddelas på hemsidan samt via e-mail

 

 

 

 

 

 

Andras program

Skånes Geologiska Sällskap

www.skgs.se

 

 

Geologiklubben i Helsingborg

www.geohbg.se

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Hallands Geologiklubb

 

 

Laholm:

Gunnar Thornell

0705-60 51 38

 

Halmstad:

Leif Preby

0722-41 46 43

 

Falkenberg:

Birgit Nielsen

0730-96 11 99

Hemsidan och "Drusen"

Varberg:

Mats Nilsson

0722-48 43 13

 

Kungsbacka / Hylte:

Leif Preby

0722-41 46 43

 

 

 

 

 

Styrelse 2018

Kontakta oss gärna!

telefon

e-mail

Ordförande

Vakant

 

 

Kassör

Leif Preby

0722-41 46 43

leif.preby@telia.com

Sekreterare

Mona Hammar

0702-19 56 53

mona.hammar@gmail.com

Ledamot

Birgit Nielsen

0730-96 11 99

birgit.h.nielsen@telia.com

Ledamot

Urban Lundin

0703-83 45 61

urbanlundin43@gmail.com

Ledamot

Brynhild Bomstad

0706-35 27 45

brynhild.bomstad@gmail.com

Ledamot

Håkan Ljungberg

0700-19 84 34

hakan.ljungberg@svenskakyrkan.se

Program mars till november 2018

 

 

Måndag 5 mars 2018

Årsmöte kl 18.30-21.00

 

Årsmöte

 

Hjärtligt välkomna!

Plats:

Mariagården vid Katolska Kyrkan

Falkenbergsgatan 4, Halmstad

 

Årsmötesförhandlingar

Föredrag om Sverigeresan 2017

Kaffeservering

Lotterier

 

 

Lördag 28 april kl. 10-14

Exkursion Hylte och Unnaryd

 

Hands on fältstudier i kvartärgeologi

kring Hylte och Unnaryd "efter isen"

 

 

 

 

 

 

Vi stannar vid rullstensåsen, isälvsdeltat, dödisgropen, drumlinen och ändmoränen.

 

Samt tar en funderare i Hultaviken, Odensjö

där landets äldsta skog på 10 700 år dyker fram

vid Fornbolmens by.

 

Samling: Vid Färgaryds kyrka kl. 10.00

Bilkonvoj i egna bilar. Ta med egen fika!

Kontakt och exkursionsguide:

Søren Kabell 0706 87 25 86

 

 

Lördag 19- söndag 20 maj

Exkursion Skåne

 

FLUORIT OCH BÄRNSTEN

19-20 maj går färden till Skåne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorit från Nödhjälpsvägen

 

Lördagen 19/5 börjar vi med att leta fluorit vid Nödhjälpsvägen (Tunbyholmsområdet). Där finns ett antal igenfyllda gruvhål och en mängd delvis överväxta varphögar. När orken tryter beger vi oss till vårt nattkvarter men på vägen dit kan vi kanske besöka Benestads backar på kanten av Fyledalen. Vi kanske även kan hinna med att titta på Eriksdals kvartssandsbrott. Logi kommer att ordnas för de som vill vara med båda dagarna.

 

Söndagen 20/5 är vi inbokade kl. 11 hos Leif Brost på Bärnstenmuseet (Kämpinge). Han kommer att presentera sina samlingar och visa runt. Därefter är det fritt för var och en att leta bärnsten. Vid dåligt väder kan vi rekommendera ett besök på Naturrum Falsterbo Strandbad (utställningar och café).

 

Reseledare: Leif Preby 0722 41 46 43

Intresseanmälan till Leif senast: 1 maj 2018

 

Exkursionsguider: Mona Hammar och Lars Landin

eller ngn annan från SkGS (0702-19 56 53)

 

 

 

Söndag 3 juni kl. 10-13

Exkursion Iglasjömossen

 

Sjösediment i Iglasjömossen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglasjömossan är nr 6 på kartan

Per Sandgren från Lunds Universitet leder exkursionen. Iglasjömossen ligger i urbergsterrängen NO om Halmstad. Området utgjorde tidigare en del av nuvarande Kattegatt, men isolerades för ca 15 000 år sedan och bildade då en sjö. I sjösedimenten kan man se variationer som återspeglar en varmtid och en sista kalltid innan man kommer in i vår nuvarande tid och sjön växer igen, kanske för 10 000 år sedan.

Sedimenten har undersökts vid borrningar. Själva borrpunkten ligger i vasskanten vid sjön i mycket blöt terräng.

 

OBS!

Exkursionen går i till dels mycket besvärlig terräng och gummistövlar är ett måste!

 

Samling:

Vid Getinge kyrka kl. 10.00.

Samåkning i få bilar till exkursionsplatsen.

Ta med egen fika!

Kontakt:

Leif Preby 0722 41 46 43

 

 

 

Söndag 26 augusti kl. 10-14

Exkursion i Ullaredstrakten

 

Geologiska utvecklingen i sydvästra Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsisk mylonitisk gnejs med amfibolitiserade eklogitlinser utdragna till tunna band. Från den basala skjuvzonen under den eklogitförande enheten i Ullaredstrakten.

Bild från Möller et al. 2015, Lithos 226, 147-168

 

Lotta Möller och Leif Johansson från Lunds Universitet leder exkursionen.

Kunskapen om den geologiska utvecklingen i sydvästra Sverige har det senaste årtiondet ökat avsevärt. Det gäller inom både metamorfos, tektonik och geokronologi. Under exkursionen kommer vi att besöka några nyckellokaler med bergarter och strukturer som varit speciellt viktiga.

 

För den som vill se en del av det som publicerats och åtminstone se sammanfattningar kan besöka https://scholar.google.se/citations?view_op=search_authors&hl=sv&mauthors=lund+geol&after_author=tnsHAHb2__8J&astart=10

och där söka på Charlotte Möller och Leif Johansson.

 

 

Samling:

Vid parkeringen vid ICA-butiken i Ullared kl. 10.00

Samåkning i få bilar till exkursionsplatserna.

Ta med egen fika!

Kontakt:

Leif Preby 0722 41 46 43

 

 

 

Lördag 8 september kl. 10-14

Exkursion till Swimpex Granites brott i Bårarp

 

Geologins Dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologiklubben har en aktivitet vid Swimpex Granites gnejsbrott vid Bårarp utanför Getinge.

 

Företaget kommer visa hur brytningen går till med olika maskiner och redskap.

 

Klubben har ev. en föreläsning om geologin på platsen, samt har en allmän information till allmänheten.

 

Samling:

Vid brottet i Bårarp kl. 10.00. Avtagsvägen är skyltad från vägen mellan Getinge och Steninge.

Ta med egen fika!

Kontakt:

Leif Preby 0722 41 46 43

 

 

 

Måndag 1 oktober kl. 19.00-21.00

Månadsmöte Klubblokalen, Örjansskolan, Halmstad

 

Sand inte bara kiseldioxid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stereomikroskop

Lennart Svensson berättar om sand.

Sand under ett stereomikroskop öppnar en spännande vy. Det kan vara klara korn av bergkristall, mjölkfärgade korn av mjölkkvarts eller en mängd olika färg och form på kornen. Då kan det röra sig om korn av kvarts, fältspat, magnetit, granat, kalcit, rutil och zirkon m.m. Med tekniken röntgenfluorescens kan man bestämma halten ingående grundämnen från natrium och högre atomvikt.

Föredraget kommer att behandla hur röntgenfluorescens kan användas i identifieringen av ingående mineral i upphittade stuffer.

 

 

Måndag 5 november kl. 19.00-21.00

Månadsmöte klubblokalen, Örjansskolan, Halmstad

 

Mesozoisk vulkanism i Skåne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Bergelin föreläser om vulkaner.

 

Under jordens geologiska medeltid hade vi aktiva vulkaner i Skåne. Resterna av denna vulkaniska aktivitet kan man idag se i landskapet, dels i form av ”vulkankupper” och dels i form av avlagrad aska sk. tuffer på vissa håll i landskapet.

Under samma period var även andra vulkaner aktiva i närområdet som Nordsjön med vissa angränsande områden.

 

I föredraget presenteras ett urval av vulkankupperna och deras geologiska åldrar, metoder för att göra dessa dateringar samt förslag till teorier bakom deras uppkomst!